Άρχισαν τα βιολιά σωτηρίας από πιθανή οικολογική καταστροφή, ειδικά στις χώρες που κινδυνεύουν άμεσσα όπως η ολλανδία και οι κάτω χώρες. Το εικονιζόμενο είναι αμφίβιο σπίτι που καταλαβάινετε την σημασία του και που μελλοντικά μπορεί να χρειαστεί. Απλά να ξέρετε και μιά εναλλακτική σε περίπτωση που η παραλία κοντεύει να μπει στο σπίτι σας! [Via]