Δηλώστε τα αισθήματά σας μέσα από ένα T-shirt που το φτιάχνετε μόνοι σας μέσα από την ιστοσελίδα τους αλλά πλέον δεν είσαστε μόνοι: είναι ταυτόχρονα και ένα social site που ο καθένας αφού φτιάξει το t-shirt του παίρνει και ένα keyword με το οποίο μπορεί να λάβει μηνύματα στο κινητό του, αφού ο καθένας θα μπορεί να δεί το keyword στo t-shirt και να ανταποκριθεί ... [Reactee]