3 Νέα Sony DVD/CD writers [ειδικά για τις διακοπές όπως τα λέει] αλλά τίποτα το ιδιαίτερο πέρα από το μικρό και εξωτερικό που λόγω μεγέθους ίσως βολεύσει κάποιες καταστάσεις ... [Press Release]