Και mp3 ... και CD σε ένα project που μου αρέσει πολύ και έτσι θα έπρεπε να είναι όλα τα νέα gadget: με έμνευση! Designer: Yong-Seong Kim [Via]