Καλό πινγκουϊνάκι

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
ότι πρέπει για να ενθουσιάσετε το παιδί σας όταν δουλεύει με τον υπολογιστή! Και μην ακούσω ότι δεν πρέπει. Ολα πρέπει να γίνονται με μέτρο!! Αλλά το ποντικο-πινγκουϊνάκι είναι άπαιχτο!
[Product Page]