Σκέφτομαι να πάρω ipod Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

και σίγουρα επειδή μου αρέσει να τρέχω παραλιακά και να ακούω μουσική, το armband της Belkin για το κλασσικό ipod είναι πολύ βολικό. Έχει επίσης και για τα υπόλοιπα της οικογένειας pod : nano και touch. Το σκέφτομαι σοβαρά ...
[Product Page]