Ωραία στο μάτι

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
και ακόμα πιο ωραία από πιο κοντά, προερχόμενα και από μια εταιρεία με παράδοση στον ήχο: Kenwood. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο ήχος έιναι πάρα πολύ καλός. Στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά είναι μέτρια: 1-2 GB με τιμή, 16 ώρες διάρκεια μπαταρίας και τιμή κοντά στα 100$. Από την άλλη έχουν ανοικτό software και μπορειτε να τα διαχειριστείτε ακόμα και με τον media player των windows. [Via]