Είναι ικανό το pc σας?

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
για να τρέξει εκείνα τα καινούργια παιχνίδια που βάλατε στο μάτι εδώ και λίγο καιρό? Τα Systems Requirement Labs, σας δίνουν τη δυνατότητα να ελένξετε αν το pc σας είναι επαρκές για να τα τρεξετε. Απλά διαλέγετε το παιχνίδι και βλέπετε που πρέπει να τρέξετε για αναβάθμιση...
Μπορείτε λοιπόν?? [Check your pc]