Νέο remote για το PS3

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
είναι το εικονιζόμενο και πέρα από το ότι μου άρεσε σαν συσκευή [έχουμε και αυτόν τον κάλο, αν δεν είναι ωραίο...], πρόκειται για ένα από τα ωραιότερα που έχω δεί - είναι και φτηνό, μόλις 30$. Κάτι που αποδεικνύει ότι τα ωραία δεν είναι και φτηνά.
[Via]