Φανταστικό αεροδρόμιο

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
που για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες μιας χώρας σαν την Κίνα, καθώς και των Ολυμπιακών αγώνων φανταστείτε για τι μεγέθη μιλάμε!! Τεράστιο και μου θυμίζει πλακέτα ηλεκτρικού κυκλώματος ... Μπορεί να εξυπηρετήσει 53 εκατομμύρια επιβάτες το χρόνο!
[Via]