Προφυλακτικά ... για τα δάκτυλα!

  • A!! εγώ θέλω και για το αυτί!!

  • να σου πω: προτιμώ τις κλασσικές εκδόσεις! Ραβδώσεις, τριχωτά, με εξωγκόματα ....!!! Χαχχαχαχα!

  • Και εγώ και εγώ, αλλά είπα να μην είμαι τόσο πρόστυχος.

  • και γιατί όχι? ;-)