Τρελό Gamepad

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
από την Belkin -n52te SpeedPad- που έχει και μνήμη πλέον για να κρατά τις θέσεις και τις ρυθμίσεις που θέλετε. Πρόκειται για ένα keypad-gamepad που απευθύνεται σε παίκτες FPS (first-person shooter), MMORPG (massive multiplayer online role-playing games), και RTS (real-time strategy) computer games. [Product Page]