Το GPS στον αθλητισμό

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
ξεκίνησε να χρησιμποιείται και να βοηθάει σε στατιστικές μελέτες, στο να καταγραφούν οι θέσεις των αθλητών καθώς και οι επιδόσεις τους. Η GPS Sports, μια αυστραλιανή εταιρεία κατασκεύασε ένα τέτοιο προϊόν που βοηθά την επεξεργασία συτών των στοιχείων χωρίς να επιβαρύνει τον αθλητή. [Via]