Και από τα μεγάλα στα μικρά

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
ή πως από το τεράστιο αεροδρόμιο του προηγούμενου post, στο πιο μικρό mp3 player που δίνω σε τούτο το Post. Μου αρέσουν αυτές οι διαφορές γιατί δείχνουν σε πόσο ενδιαφέρον κόσμο ζούμε και τι μπορεί κανείς να συναντήσει... Μου αρέσει το Usb chocolate mp3 player, αλλά θα το χάνω στην τσέπη μου ...
[Via]