Η μόδα στα usb flash

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
έρχεται από την ZYRUS και είναι πολύχρωμη!! Σε 7 διαφορετικά χρώματα: winnie red, swallow blue, metal violet, lime green, romantic pink, premium black and pure white, και με ωραίο στύλ.
[Via]