25 φορές πιο γρήγορο internet

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
μπορούν να φτάσουν [σε θεωρητικό επίπεδο] με μια καινούργια μέθοδο, χρησιμοποιώντας οπτικές ίνες από πλαστικό! Οσον αφορά τους αριθμούς, μιλάμε για 2,5 Gigabits το δευτερόλεπτο! Αναμένεται να χρησιμοποιηθούν σε μεγάλη κλίμακα σε επίπεδο σύνδεσης από τον παροχέα μέχρι τον τελικό χρήστη γιατί έχει περίπου το 1/3 του κόστους των κανονικών οπτικών ινών και ταχύτητες στο 25πλάσιο των απλών χάλκινων γραμμών. Μακάρι...
[Via]