Αυτοκίνητο και αυτόματη αλλαγή χρώματος

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
ανάλογα με την διάθεσή μας! Ταινία φαντασίας ή πραγματικότητα?!? Μάλλον προς το αλήθεια το κόβω, αν και δεν μπορώ να φανταστώ ένα αυτοκίνητο που να αντανακλά στο περιβάλλον την δική μου διάθεση: 70s με πολλά χαρούμενα χρώματα!!
They have developed a "paramagnetic" paint coating, which is a unique polymer layer that features iron oxide particles that are applied to the vehicle's body. When an electric current is applied to the polymer layer, the human eye then interprets the crystals in the polymer as different colors. Depending on the level of current and the spacing of the crystals, a wide range of colors can be selected by the driver. A steady current is needed to maintain the color effect, thus the paramagnetic paint doesn't work when the vehicle is turned off and hence the vehicle switches back to a default white color.
[Via]