Γραψτε το όνομά σας με χορό!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
και μάλιστα με σύνχρονο χορό.....! Ενδιαφέρουσα προσέγγιση στην τυπογραφία, με το dance-writer! [Visit]