Ρυθμίστε το ασύρματο δίκτυό σας.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Καθώς τα ασύρματα δίκτυα αυξάνωνται πιο γρήγορα και από το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού, ένα πρόγραμμα που να βοηθά που είναι καλύτερα να τοποθετείτε το router σας για να έχετε καλύτερο σήμα, είναι πιο χρήσιμο και από antivirus.

NetStumbler 0.4.0 Installer

[Program Page]