Ομορφα φλασάκια

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
όχι όμορφα καίγονται αλλά όμορφα τα κοιτάς αφού έχουν μια επιφάνεια καθρέπτη που διαθλά το φώς και γενικά εμένα που μου αρέσει το όμορφο, μου κάνει ένα κλικ [Mobile Disk P1]. Από την TwinMOS. [Via]