Ωραίο mp3 player

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
που είναι στο σχεδιασμό ακόμα αλλά είναι σαν εκείνα τα πράγματα που όταν τα βλέπεις, λες ότι έχουν μέλλον και ανυπομονείς να τα δεις στην πραγματικότητα! Η κουβέντα μου για το TAM MP3 walkman.
[Via]