Αν δεν δουλεύει το ασύρματο δίκτυο

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
και έχετε εγκαταστήσει την κάρτα δικτύου κανονικά , μπορεί να φταίει η regisrty και κάποια κλειδιά στα services [WindowsZeroConfiguration]. Αν σας είναι δύσκολο να μπείτε στην registry και να το διρθώσετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το WinSockXp Fix. [Download][Via]