Ευέλικτο Usb hub

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
και είναι όντως από τα πιο βολικά usb hub που έχω δεί! Κάθε κόμβος αλλάζει και στρίβει! [Product Page]