Λύσεις στα USB προβλήματα των Vista αν δεν μπορείτε να περιμένετε μέχρι το SP1 των Vista, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις μήπως και δείτε κάποιο φως. Λύνουν τα εξής προβλήματα. Windows Vista, 32-bit versions DownloadDownload the 941600 package now. Windows Vista, 64-bit versions DownloadDownload the 941600 package now.