Η πιο μικρή Usb Wi-fi 801.11N lan card

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
μας έρχεται από την ASUS [μοντέλο ASUS WL-160N] και έρχεται να δώσει υφή στα ασύρματα όνειρα εκεί που δεν υπάρχουν χωρίς να καταλαμβάνει χώρο. Να σημειώσω ότι είναι 801.11n που σημαίνει μέχρι 270Mbps ταχύτητα δεδομένων...
[Press]