Για συλλέκτες

Photo Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at Photobucket
ένα πληκτρολόγιο διαφορετικό από τα άλλα, γραμματοσημοκολλάζ! [Via]