Κάμερα 3D γίνεται to Joystick του μέλλοντος

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Είχαμε που είχαμε το Wii και τα γνωστά χειριστήρια, τώρα μας προέκυψε και μια εταιρεία από το Ισραήλ [3DVSystems] που κατασκεύασε μια κάμερα που αντιλαμβάνεται τα αντικείμενα στο χώρο σε real time και μπορεί με το ανάλογο λογισμικό να έχει τα ιδια αποτελέσματα με το joystick. Οι υλοποιήσεις της συγεκριμένης τεχνολογίας θα βρουν πρόσφορο έδαφος σε παιχνίδια, συστήματα ασφαλείας, ρομποτική, web-conferencing.
[Product Page]