Δώρο για μένα

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
... από τον Αγιο Βατσίλη θα απαιτήσω να μου στείλει την εν λόγω γραββάτα με τον στυλ-Matrix binary code πάνω της σε θαλασσί του Αιγαίου χρωματισμό ... [Βρείτε την]

  • Εγώ θα ήθελα αυτό:
    http://www.thinkgeek.com/tshirts/generic/991e/