Ταξινομίστε τις εικόνες σας-οπτικά

Photobucket
Είναι ο πιο όμορφος τρόπος που έχω δει να μπορούν να ταξινομηθούν διάφορες φωτογραφίες σύμφωνα με το βασικό χρώμα που περιέχουν! Το ImageSorter δίνει αυτή τη δυνατότητα δωρεάν.
[Download][Via]