Συνομιλήστε με αυτόματη μετάφραση!!

Photobucket
Το Google Talk, έχει πλέον την δυνατότητα να προσφέρει αυτόματη μετάφραση σε συνομιλία 2 ατόμων που μιλούν διαφορετικές γλώσσες και ο ένας δεν γνωρίζει την μητρική γλώσσα του άλλου! Υποστηρίζονται ήδη 23 γλώσσες!
ar2en, de2en, de2fr, el2en, en2ar, en2de, en2el, en2es, en2fr, en2it, en2ja, en2ko, en2nl, en2ru, en2zh, es2en, fr2de, fr2en, it2en, ja2en, ko2en, nl2en, ru2en, zh2en.
Εδώ για να βρείτε τα ακρωνύμια των γλωσσών...! Μετά το body language ... έιναι ότι πιο βολικό!
[Via]