Κάντε Γιγάντιο GPS το μπροστινό σας τζάμι!!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Είναι σε πειραματικό στάδιο ακόμα, αλλά νομίζω ότι θα βoηθήσει πολύ όταν ολοκληρωθεί και φανταστείτε το ως εξής: μια νοητή γραμμή που εμφανίζεται στο μπροστινό τζάμι, συνεργάζεται με το GPS του αυτοκινήτου και "δείχνει" την προεπιλεγμένη πορεία που θα ακολουθήσετε, ώντας αιωρούμενη πάνω από το δρόμο σας! Ο λόγος για το MVS Virtual Cable.
[Via]