Φήμη: Iphone Ver 2.0

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Είναι στα σκαριά η επόμενη έκδοση του Iphone. Ακόμα δεν χρόνισε και οι φήμες φουντώνουν για το επόμενο βήμα του ήδη πετυχημένου μοντέλου που έχει δώσει λαβές για πολλά πολλά σχόλια με την κλειστή αρχιτεκτονική και τις στοχευμένες συνεργασίες της Αpple. Τα βασικά χαρακτηριστικά αναμένεται να είναι το παραπλήσιο σχέδιο, μεγαλύτερη μνήμη και υποστήριξη σε 3G. Αλλά από την άλλη, Steve Jobs έιναι αυτός και τις εκπλήξεις τις έχει ψωμοτύρι ... [Via]