Τρομερό Modding

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Και όμως είναι υπολογιστές... [Via]