Νέα αισθητική στη Nintendo

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Ανάπλαση και καινούργια αισθητική στο αναβαθμισμένο ευρωπαϊκό site της Nintendo. [Visit]