Ένα playstation σε κομμάτια

Photobucket
Αυτό είναι! Μπορείτε να το ξανασυναρμολογήσετε?
[Via]