Νέο παιχνίδι: Rock Band

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
και μας έρχεται από το MTV, είναι η νέα επιτυχία στα παιχνίδια που μου μόλις βγήκε, ξεπούλησε! Τουλάχιστον έχει πολύ Rock...
[Official Game Page]