Το SP1 των Vista θα κάνει ρελάνς

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
σε κάποια από τα σπαστήρια, τα οποία χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα και θα είναι σε θέση να τα κρατά μακρυά από αναβαθμίσεις και activation. Επίσης θα αλλάξει και ο τρόπος [μαλακώνει ??] που προειδοποιεί η MS τον "λαθροθήρα":
Microsoft said it would also change how it deals with pirated versions of Vista, whose users will now get recurring notifications that their version of software is fraudulent with a link to buy a genuine copy. Currently, Microsoft shuts down features in Vista when it finds a pirated copy.
[Via]