Η μουσική των 12 δολλαρίων

Photobucket
Το στόρυ έχει ώς εξής: το Drown Radio, προκάλεσε 12 μουσικούς μέσα σε 12 ώρες και με μουσικά όργανα που να μπορούν να αγοράσουν με μόνο 12$ - να κάνουν ένα άλμπουμ! Το αποτέλεσμα είναι τα εξής τραγούδια:

Crate Digger Death-Match Round One online voting results

[Drown Radio]