Ανιχνευτής ψεύδους

Photobucket
Τόσες ανακρίσεις ΓΕΝΙΚΑ! Δεν παίρνουν κάναν ανιχνευτή ψεύδους να κάνουν καμιά σοβαρή προσπάθεια? Η τεχνολογία ... σε βοήθεια της ανάκρισης ...
[Product Page]