Εξωτερικές Δοκιμές

Photobucket
Όλο το motherboard έξω για δοκιμές σταθερότητας και εγκαταστάσεις. Τελικά προβλήματα μπορεί να βγάλει και μια ASUS ...