Βρείτε σύντροφο - by Microsoft !!!

Photobucket
Dating Application για κινητά λοιπόν και με πατέντα της Microsoft [ Image-Based Face Search ] που ένα κλίκ είναι, πριν μπεί στις παροχές ... συμβουλευτικών πληροφοριών για ανεύρεση συντρόφων!!
[Via]