Βολιτότητα σε κινητές συσκευές

Photobucket
Photobucket
Εκανα μια παράφραση του φορητότητα και το συνδύασα με το βολικό γιατί το συγκεκριμένο gadget, για κάποιον που ταξιδεύει είναι Must.

How It Works

Lift inner trayPlug the adapter tip into The Sanctuary

01. Plug AC adapter (100v ~ 240v) into the mains, lift inner tray and plug the adapter into The Sanctuary power socket.

Select your connectorReplace tray with selected connector on top

02. Select your device connector(s). Replace inner tray with selected connector(s) on top of the inner tray.

Add electronic devices and chargeAdd keys, wallet and watch as desired

03. Plug in your electronic devices and charge. Add keys, wallet and watch as desired.

[Product Page]