Βιβλιο Blog-ο-παίχνιδο

Μετά το κάλεσμα του διγέλαδου, το δικό μου απόσπασμα απο βιβλίο [η 6-7-8 αράδα από το πιο κοντινό μου βιβλίο, στη σελίδα 123] είναι: "Τα άλλα μέλη αισθάνονται ότι η ομάδα δεν έχει τώρα την καλύτερη δυνατή ροή της και συνήθως αρχίζουν να δυσανασχετούν. Σε ακραίες περιτπώσεις η λειτουργία της ομάδας μπορεί να υποβιβαστεί σε μια εγωιστική μάχη, καθώς η σύγχυση κάνει και άλλα μέλη να θέλουν να πάρουν το λόγο, αφού πιστεύουν ότι έχουν κάτι καλύτερο να πουν. Η μακρηγορία συνήθως αντικατοπτρίζει ένα πρόβλημα εσωτερικής ασφάλειας." Από το βιβλίο του James Redfield, "To ουράνιο όραμα". Σημ. Η μόνη παραφωνία είναι ότι δεν μου αρέσει να μπάζω άλλους σε τριπάκια και το σταματάω εδώ.