Το πρώτο φορητό δορυφορικό σύστημα TV

Photobucket
Ολα έχουν γίνει φορητά πλέον και γιατί όχι αφού όλοι είμαστε στο δρόμο και πηγαίνουμε κάπου. Το ότι χρειαζόμαστε 5 ώρες για να πάμε δεν έχει καθόλου σημασία. Το θέμα είναι ότι αν θέλουμε να παρακολoυθήσουμε δορυφορική κατά την διάρκεια, μπορούμε πλεόν.
DIRECTV SAT-GO (”Satellite-To-Go”) combines a receiver, antenna and TV all in one easy-to-carry unit. For just $999*, take all your shows with you whether you’re going to the beach, camping or hosting the ultimate tailgate party. Now, anytime you want to enjoy all digital DIRECTV programming all you need is a clear view of the southern sky.
[Via]