Ενα διαφορετικό πληκτρολόγιο

Photobucket
Μα έχω γενικά μια προτίμηση σε όσα πράγματα δεν είναι ίδια με όλα τα άλλα. Ειδικά στα πληκτρολόγια είναι σαν να τελείωσε η φαντασία του ανθρώπου να δουλεύει. Το εικονιζόμενο άνετα μπαίνει σε σαλόνια και Gamers Pc.
Και γιατί όχι ... BTC Keyboard. [Via]