Αλλοι τα οπτικά των 640 GBs και εμείς τα χάλκινα!

Photobucket
Στην αυστραλία του 22 ου αίώνα μιλάνε για τις νέες ταχνολογίες με οπτικές ίνες που επιτρέπουν ταχύτητες στα 640 GBs και εγώ δεν μπορώ να αναβαθμίσω την γραμμή μου στα 4 γιατί τα χάλκινα παλιοκαλώδια του Π-ΟΤΕ δεν αντέχουν παραπάνω !!! Συν του ότι έχω και 2 γραμμές κομμένες ενώ τις πληρώνω κανονικά. Το παρακάτω μου φαίνεται επιστημονική φαντασία!!!
These “chalcogenide glass photonic chips” can operate at data rates of almost 640 GB/s, meaning they’ll allow users to transmit the equivalent of seventeen whole DVD’s each second.
[Via]