Νέα έκδοση του Google Chrome

Photobucket
Αρχισε τις αναβαθμίσεις και ο Google Chrome. Δείτε πως μπορείτε να πάρετε πρώτοι τις αναβαθμήσεις:

Subscribing to the Dev channel

  1. Download and run the Google Chrome Channel Chooser (http://chromium.googlecode.com/files/chromechannel-1.0.exe).
  2. Click the circle next to Dev.
  3. Click Update to save your choice.
  4. Click Close.
  5. In Google Chrome, click the wrench menu and choose About Google Chrome.
    Note: On Windows Vista, updates from the About box require Service Pack 1. With 0.2.149.29 (the current release), on demand updates do not work in Vista SP1 if User Account Control is disabled.
  6. Click Update Now to install the current Dev channel release.
  7. Restart Google Chrome.
[Via]