Πως να λαμβάνεις αναφορές με το iphone

Για να μπορέσεις να λαμβάνεις αναφορές αποστολής μυνημάτων με το iphone, πατάς:

*0# για Cosmote *# για Vodafone *not# για Wind
πριν από κάθε μύνημα που στέλνετε και ενοείται ότι δεν εμφανίζεται στον παραλήπτη του μυνήματος.