Η Sony και η τέχνη - Canvas @ Sony

Photobucket
Photobucket
Υπάρχουν φορές που η τεχνολογία δεν χρειάζεται να είναι τόσο άκαμπτη, άχρωμη έως άσχημη και μη εκφραστική. Η Sony μας δίνει παραδείγματα για το πόσο διαφορετικά [δεν χρησιμοποιώ την λέξη όμορφα γιατί είναι προσωπικό κριτήριο] μπορεί να είναι κάποια δείγματα τεχνολογίας.
[Via]