Για ελένχετε την κατάσταση του αυτοκινήτου σας

Photobucket
Ενα πολύ χρήσιμο gadget είναι το εικονιζόμενο, το οποίο προσφέρει πληροφορίες για το αυτοκίνητό σας σε μια lcd οθόνη. Σας δείχνει ποιος είναι ο οικονομικός τρόπος να κινείστε, δείχνει προβλήματα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο αυτοκίνητο, στοιχεία για την μηχανή και είναι συμβατό με την πλειονότητα των αυτοκινήτων
  • Monitors your driving and helps you save fuel and money
  • "Drive Green" mode shows how to maximize fuel economy
  • Can improve your MPG by up to 33%
  • Checks for Diagnostic Trouble Codes (DTCs), clears the codes, and can turn off the "Check Engine" light
  • Displays instant and average MPG values, dollar amount of gas used and saved, and can scan 26 different engine parameters in real time
  • Compatible with all 1996 & newer vehicles including: gas, diesel, ethanol, CNG, E85 & hybrid
  • Dimensions: 3.4" x 0.5" x 2.2"
[Kiwi]